15
Home.
Activiteiten.
Foto Galerij.
VVUB.
Uitbuiten.
Contact.
Activiteiten
Foto-galerij
Het bestuur
Uitbuiten

Uitbuiten, Goed voor U!

Hoe een groep kunst- en cultuur minnende Zoeterwoudenaren al jaren feest viert

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de vereniging Vrienden van Uitbuiten bestaat uit zeven personen die stuk voor stuk het Uitbuitengedachtengoed een warm hart toedragen. Deze zeven personen hebben de taak op zich genomen om een aantal jaar vorm te geven aan de bestuursactiviteiten van de vereniging. Echter, een vereniging is voor alle leden, dus éénieder die zich geroepen voelt positieve bijdragen te leveren aan het clubgevoel, kan altijd zijn stem laten klinken.  

Activiteiten

Secretaris         

Algemene Zaken  

Het Bestuur
Tonny de Goot
Carla Verhoog

©  copyright 2007     Email :  vriendenvanuitbuiten@gmail.com

Statuten

Penningmeester er  

Grada Sloos
Kees Boonekamp
Willem Janson

Voorzitter

Vice voorzitter/

Ouderenzaken

Bijzondere zaken

Huishoudelijk 
reglement
Klik hier
Huishoudelijk reglement
Klik hier
Liesbeth v/d Krogt
15
Home.
Activiteiten.
Foto Galerij.
VVUB.
Uitbuiten.
Contact.
Activiteiten
Foto-galerij
Het bestuur
Uitbuiten